Nämnden för båtlivsutbildning, NFB NFB

Våra intyg

Kompetensbevis för svenskt fritidsbåtsliv

Från och med 2020-09-01 höjs avgiften för förhör vid NFB avseende Förarintyg, Kustskepparintyg och SRC-intyg till 625 SEK.
Avgiften för övriga intyg, förutom Seglarintygen, är 500 SEK. Avgiften för förhör avseende Seglarintyg är 350 SEK. 
Avgiften för en ny Blå Intygsbok är 65 SEK. Avgiften för intygsböcker som behöver ersättas eller uppdateras är 625 SEK respektive 500 SEK.
Samtliga priser är inklusive moms.

Kostnaden för omprov är samma som för ordinarie prov. Omprov, som genomförs i sin helhet, kan därmed genomföras för annan förhörsförrättare än vid första tillfället.