Manöverintyg för högfartsbåt

Manöverintyg för högfartsbåt är ett intyg, för fritidsbåt, som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha teoretiska kunskaper och praktisk färdighet att hantera en fritidsbåt som går fortare än 25 knop.

Snabba fartyg-NFBFör att erhålla manöverintyg för fritidsbåt skall den sökandes kunskaper och färdighet prövas av en av NFB auktoriserade förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare återfinns på NFB hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare.

Fastställda kunskapsfordringar för manöverintyg för högfartsbåt återfinns under länken nedan. I dokumenten återfinns detaljerade uppgifter om de krav som som ställs för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

Ladda ner kunskapsfordringar (pdf)

Manöverintyg för högfartsbåt

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.

500kr inkl moms