Kustskepparintyg

Kustskepparintyg är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Kustskepparintyg medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer, enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar.

För att erhålla kustskepparintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB. Lista över av NFB auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare.

Sökande ska före prövningen ha:
– Fyllt minst femton år
– Inneha Förarintyg
– Inneha Båtpraktikintyg dager eller mörker

Information om avgifter för förhör finns på startsidan.

Fastställda kunskapsfordringar för kustskepparintyg återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFB:s förhörsförrättare.

Nedan finns också en länk till kustskepparprovets frågefördelning.

 

Ladda ner kunskapsfordringarna (pdf)

 

Ladda ner frågefördelning kustskepparprov (pdf)

 

Kustskepparintyg

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.

625kr inkl moms