Kanalintyg

Kanalintyg är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att tillsammans med förarintyg och/eller kustskepparintyg, båtpraktikintyg och SRC kunna framföra en fritidsbåt på Kontinentaleuropas inre vattenvägar.

KanalintygFör att erhålla kanalintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare. Sökande ska ha fyllt 16 år vid provtillfället.

Nuvarande kunskapsfordringar gällande från 2017-01-01 är en anpassning till International Certificate of Competence (ICC) och det styrande regelverket Resolution 40 och gäller längst till och med den tidpunkt då svenska ICC certifikat kan utfärdas.

Ett kommande svenskt utfärdat ICC kommer att ha krav på uppvisande av svenskt bilkörkort samt en undertecknad egenförsäkran om hälsa eller läkarintyg för sjöpersonal. Om svenskt bilkörkort saknas eller för personer som är 16-18 krävs uppvisande av legitimation och läkarintyg för sjöpersonal/bilkörkort. Validering, av tidigare och kommande kanalintyg, mot kommande svensk utfärdat ICC kommer att kunna ske med detta krav.

Vid färd på kontinental-Europas inre vattenvägar skall regelverket Code Européen des Voies de la Navigation Intérieur (CEVNI) eller t ex Royal Yachting Association (RYA:s) “Euro­Regs” alltid medföras.

Det bör påpekas att vissa av kontinental Europas länder har nationella tilläggskrav exempelvis när det gäller att medföra särskild dokumentation i Nederländerna och Belgien eller tilläggskrav vad gäller båtar och fartyg över 15 meter i Tyskland. Dessa gäller oavsett om innehavaren innehar Kanalintyg eller ICC och medför regelverket CEVNI.

Fastställda kunskapsfordringar för kanalintyg återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFB:s förhörsförrättare.

Ladda ner kunskapsfordringarna

 

Kanalintyg

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.

500kr inkl moms