Radarintyg

Radarintyg är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräcklig kunskap och färdighet att hantera radar för att navigera och/eller undvika kollision vid framförande av fritidsbåt. Innehavaren har också vid prövning visat förtrogenhet med metodik, möjligheter och risker vid användning av navigator i samband med navigering av fritidsbåt.

För att erhålla radarintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare. Rekommenderad lägsta ålder för den som prövas är 15 år.

Kostnad för båt och bränsle vid praktiskt prov ingår inte i avgiften.

Fastställda kunskapsfordringar för radarintyg återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

Ladda ner kunskapsfordringarna (pdf)

Radarintyg

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.

500kr inkl moms