Utsjöskepparintyg

Fortsättningen på Kustskepparintyget.
Lär dig planera en långresa utmed kontinenterna. Tidvatten, utländska sjökort, tullbestämmelser, floder och kanaler är några av de ämnen som ingår.

utsjö-intyg-NFBUtsjöskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper och färdigheter om navigering, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap m.m. som erfordras för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg utmed Europas kuster.

För att få Utsjöskepparintyg för fritidsbåt ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB. Sök förhörsförrättare. Förutsättningar för erhållande av Utsjöskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och  kunskapsfordringar:

  • Sökande skall inneha Kustskepparintyg eller motsvarande kompetens.
  • Prövningen skall vara skriftlig och genomföras på högst två timmar. Vid behov kan det skriftliga förhöret kompletteras med ett individuellt muntligt förhör med utgångspunkt från resultatet av det skriftliga provet.

Vid prövningens slut ska förhörsförrättaren meddela, om prövningen godkänts eller ej.

Ladda ner kunskapsfordringar (pdf)

Utsjöskepparintyg

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.

500kr inkl moms