Nämnden för båtlivsutbildning, NFB NFB

”Lär för ett rikare båtliv!”

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, är en ideell förening med uppgiften att utveckla och upprätta kompetensbevis för svenskt fritidsbåtsliv, auktorisera förhörsförrättare och informera studieförbund och allmänheten.

Aktuell information!


Under veckorna 29, 30 och 31, d v s fr o m den 19 juli, har NFB Kansli semesterstängt.
Vi är tillbaka måndag den 9 augusti.

Ha en skön sommar!