Nämnden för båtlivsutbildning, NFB NFB

”Lär för ett rikare båtliv!”

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, är en ideell förening med uppgiften att utveckla och upprätta kompetensbevis för svenskt fritidsbåtsliv, auktorisera förhörsförrättare och informera studieförbund och allmänheten.

Aktuell information!

Vi får många frågor till kansliet angående förslaget om ett obligatoriskt
Förarintyg för vattenskoter som nu är ute på remiss. Beslut i frågan väntas senare i vår.
I förslaget föreslås att person som har ett Förarintyg från NFB, som är utfärdat före 2021-05-15,
ska kunna ansöka om att få det nya förarintyget för vattenskoter utan att ta ett nytt prov.