Förarintyg

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap.

Förarintyg-NFB

För att erhålla förarintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare. Den prövande ska under kalenderåret fylla lägst 12 år.

Fastställda kunskapsfordringar för förarintyget återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

De två övningsproven nedan är anpassade till de Kunskapfordringar som gäller från 2021-07-01. Det innebär att i provens navigationsdel har avdriften tagits tillbaka till Förarintyget, detsamma gäller missvisningen. Dessa moment finns inte med i nu gällande prov.

Ladda ner kunskapsfordringarna (pdf)

Ladda ner kunskapsfordringarna gällande från 2021-07-01 (pdf)

Ladda ner Övningsprov Östkust (pdf)

Ladda ner Övningsprov Östkust facit (pdf)

Ladda ner Övningsprov Västkust (pdf)

Ladda ner Övningsprov Västkust facit (pdf)

Ladda ner bilaga till kunskapsfordringar gällande från 2021-07-01 (pdf)

Förarintyg

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.

625kr inkl moms