Förarintyg

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap.

För att erhålla förarintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare. Den prövande ska under kalenderåret fylla lägst 12 år.

Fastställda kunskapsfordringar för förarintyget återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

Ladda ner kunskapsfordringarna (pdf)

 

Förarintyg

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.

625kr