Förarintyg

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap.

Förarintyg-NFB

För att erhålla förarintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare. Den prövande ska under kalenderåret fylla lägst 12 år.

De två övningsproven nedan är anpassade till de Kunskapfordringar som gäller från 2021-07-01. Det innebär att i provens navigationsdel har avdriften tagits tillbaka till Förarintyget, detsamma gäller missvisningen. Dessa moment finns inte med i nu gällande prov.

Ladda ner kunskapsfordringarna gällande från 2021-07-01 (pdf)

Ladda ner Övningsprov Östkust (pdf)

Ladda ner Övningsprov Östkust facit (pdf)

Ladda ner Övningsprov Västkust (pdf)

Ladda ner Övningsprov Västkust facit (pdf)

Ladda ner bilaga till kunskapsfordringar gällande från 2021-07-01 (pdf)

Förarintyg

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.

625kr inkl moms