Seglarintyg 1

Seglarintygen 1-3 för fritidsbåtar är intyg som som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper och praktisk färdighet i att hantera en segelbåt. Kunskapsfordringarna ökar från grundläggande seglingsteori och manövrering till avancerad segling.

För att erhålla seglarintygen ska den sökandes kunskaper och färdighet prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare återfinns på NFBs hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare. Sökande ska ha fyllt 16 år.

Fastställda kunskapsfordringar för samtliga seglarintyg återfinns under länkarna nedan. I dokumenten återfinns detaljerade krav på den kunskap och den färdighet som erfordras för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

Kunskapsfordringar för Seglarintyg 1 (pdf)

Seglarintyg 1

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren.

350kr