LRC

LRC är ett intyg, för fritidsbåtar, som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper och praktisk färdighet i att hantera en radioutrustning, som arbetar på MF- och HF-banden, i enlighet med de krav som framgår av Conférence européenne des administrations des postes et telecommunicationes (CEPT) för LRC.

För att erhålla LRC ska den sökandes kunskaper och färdighet prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB. Lista över av NFB auktoriserade förhörsförrättare återfinns på NFBs hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare.

Fastställda kunskapsfordringar återfinns under länken nedan. I dokumentet som är på engelska återfinns detaljerade uppgifter avseende de kunskapsfordringar som krävs för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

Ladda ner kunskapsfordringar (pdf)

 

 

LRC

Avgiften för förhöret betalas direkt till förrättaren. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr.

500kr inkl moms