Nämnden för båtlivsutbildning, NFB NFB

”Lär för ett rikare båtliv!”

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, är en ideell förening med uppgiften att utveckla och upprätta kompetensbevis för svenskt fritidsbåtsliv, auktorisera förhörsförrättare och informera studieförbund och allmänheten.

Aktuell information!

Mot slutet av 2021 kommer det vara möjligt att få ut sina intyg i form av en digital intygsbok eller ett intygskort. Både den digitala intygsboken och intygskortet kommer att kunna beställas direkt via NFBs hemsida.