Nämnden för båtlivsutbildning, NFB NFB

Frågor & svar

Får jag lov att köra vattenskoter om jag har något av NFBs intyg?

Från 1 maj 2022 införs krav på förarbevis för att få framföra vattenskoter. Om du har Förarintyg, Manöverintyg för högfartsbåt eller Kustskepparintyg hos NFB så får du lov att framföra vattenskoter fram till 30 april 2023 utan förarbevis för vattenskoter. Man ska kunna visa upp sitt NFB-intyg tillsammans med giltig ID-handling. Det finns även en övergångsregel som innebär att man kan validera in något av de tre intygen till ett förarbevis för vattenskoter hos Transportstyrelsen utan att gå någon utbildning för vattenskoter. Övergångsregeln gäller för intyg tagna före 1 maj 2022, och kan utnyttjas fram till 30 april 2023.

Observera att NFB inte har några digitala intyg som vi kan skicka ut i form av en pdf. Man får själv kopiera/scanna sin intygsbok och skapa en pdf som kan skickas med i ansökan till Transportstyrelsen.

Saknar du ditt intyg?

Ni är många som kontaktar oss för att ni saknar eller förlorat er intygsbok, ett eller flera intyg eller så vill ni uppdatera era gamla intyg till nya. Skicka då ett e-postmeddelande, eller skriv, till oss på Nämnden för båtlivsutbildning, NFB. Beskriv vilket problem ni har och vad ni behöver hjälp med. Glöm inte bort att bifoga ert namn, personnummer, adress- och övriga kontaktuppgifter så att vi kan söka i vårt arkiv och i vår databas och därefter återkoppla till er.

Det är viktigt att ni är ute i god tid, särskilt om ni avser hyra båt utomlands, då den normala handläggningstiden för denna typ av ärenden är minst två veckor.

Fick du ditt intyg före 1985 och inte har några kopior kan du besöka Transportstyrelsens hemsida här och få information om hur du söker efter gamla intyg. Intyg som utfärdades av NFB under perioden 1985 -2005 finns troligen i NFBs gamla pappersarkiv men är lite svårare att hitta och därför är vi tacksamma för hjälp med vid vilken tidpunkt och för vilken förhörsförrättare du skrev ditt prov. Har du fått ditt intyg efter 2005 så finns du med stor sannolikhet registrerad i NFBs databas. När vi analyserat ert ärende återkopplar vi till er och informerar om den fortsatta handläggningen innan ni betalar.

Jag har ett gammalt VHF-intyg. Gäller det?

Om ditt VHF-intyg är taget före millennieskiftet är det inaktuellt. Då ersattes det gamla VHF-intyget med SRC-intyget. Läs mer om detta här: SRC-intyg

Hur får jag in min Fartygsbefälsexamen Klass VIII i intygsboken?

Din Klass VIII valideras till ett Förarintyg. Om du kan uppvisa Dagpraktik eller Mörkerpraktik enligt våra kunskapskrav, läs mer här, så får du ett Kustskepparintyg också.

Behöver jag skicka in de intyg jag har på papper i original?

Nej, det räcker att du mailar in dem till info@batlivsutbildning.se. Vi föredrar det. De behöver inte vara vidimerade. Om personnumret inte står på intyget, glöm inte att skriva det i mailet.

Hur gör jag för att komplettera min gamla intygsbok?

Skicka ett mail till info@batlivsutbildning.se och beskriv ditt ärende. Vi vill först kontrollera att det intyg du vill uppdatera med finns i vårt register. Skriv ditt personnummer i mailet. Vi svarar via e-post hur du ska gå vidare.

Hur får jag båtpraktik-dager/mörker?

Båtpraktikintyg är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg  och kustskepparintyg.
Båtpraktikintyg (dager) rekommenderas för den som erhållit förarintyg.
Båtpraktikintyg (dager) är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg.
Båtpraktikintyg (mörker) rekommenderas för den som erhållit kustskepparintyg.

För att båtpraktiken ska anses vara genomförd av Nämnden för båtlivsutbildning krävs att den utförs tillsammans med auktoriserad förhörsförrättare alternativt utförs av annan person som innehar lägst behörigheten kustskepparintyg. Innehav av denna behörighet ska kunna styrkas vid provtillfället. Den blankett som ska användas skall alltid kompletteras med kopia av övningsledarens kustskepparintyg och kopia på identitetshandling. Läs mer här.

Jag vill gå en intygskurs och undrar hur jag hittar en utbildare?

Ett enkelt sätt att få information vilka utbildningar som finns är att söka på internet efter exempelvis ”Förarintygskurs”. NFB är ingen utbildare, och vi håller inga kurser. NFB är ansvarigt för de olika intyg som gäller för fritidsbåtar, samt för kunskapsfordringarna (vad man behöver kunna för att klara intygsproven). NFB auktoriserar också förhörsförrättare som är de personer som ansvarar för intygsproven. Förhörsförrättarna är oberoende i förhållande till utbildarna.

Hur går det till att ta prov, och hur hittar jag en förhörsförrättare?

Om man går en utbildning så bokar i de flesta fall utbildaren upp en av NFB:s förhörsförrättare som kommer till provtillfället. Är det så att man har läst in ett intyg via distanskurs på nätet, eller genom självstudier, så är det möjligt att själv kontakta en förhörsförrättare. Via denna länk, Sök förhörsförrättare går det att söka efter förhörsförrättare på NFB:s hemsida.

Jag har en gammal Skepparexamen, intyg från Försvarsmakten eller från Transportstyrelsen, som jag undrar om man kan omvandla till NFB:s intyg?

I många fall kan andra intyg valideras för att på så sätt erhålla intyg från NFB. Skepparexamen är ett sådant, och det finns även intyg från Försvarsmakten och Transportstyrelsen som ger ett eller flera av NFB:s intyg. För att kunna göra en validering måste kopior på det aktuella intyget mailas till NFB. NFB för bara register över de egna intygen. Saknar man en Skepparexamen så går det att få kopior från stads-/landsarkiven eller hos Sjöbefälsskolorna. För intyg från Försvarsmakten eller Transportstyrelsen måste respektive utfärdare kontaktas i de fall man saknar sitt intyg.

För att kunna omvandla ett annat intyg till NFB:s intyg så skall en kopia på intyget mailas till info@batlivsutbildning.se , skriv ”Validera intyg” i rubriken samt ange även namn och personnummer i mailet. NFB svarar via mail ifall bifogat intyg kan valideras.

Vilka intyg finns registrerade på mig hos NFB?

Skicka först ett mail till info@batlivsutbildning.se , skriv ”Fråga om mina intyg”” i rubriken samt ange namn och personnummer i mailet. NFB svarar via mail vilka intyg som finns registrerade på det aktuella personnumret.