Nämnden för båtlivsutbildning, NFB NFB

Bli förhörsförrättare

NFB anvisningar för ansökan om auktorisation som förhörsförrättare

Ansökningsprocessen börjar med att den sökande skickar in en intresseanmälan till NFB kansli på e-postadressen: info@batlivsutbildning.se.
Meddelandet skall innehålla ämnesrubriken ”Intresseanmälan till förhörsförrättare”.

Intresseanmälan ska innehålla uppgift om vilket intyg intresseanmälan avser och i vilket län den sökande önskar vara verksam.
Vid ansökan om auktorisation för första gången kan man endast ansöka för ett av följande intyg:

Först efter att intresseanmälan bekräftats av NFBs kansli kan fortsatt ansökan om auktorisation som NFB förhörsförrättare genomföras.


Efter att intresseanmälan bekräftats och återkoppling från NFB skett ska den formella ansökan innehålla:

Efter att ansökan skickats in och styrelsen i förekommande fall preliminärt godkänt ansökan ska den sökande, inom 4 veckor efter skriftligt besked från NFB, sända in exempel på skrivning till NFB.

Skrivningen ska vara upprättad enligt NFB anvisningar för respektive intyg (NFB Förhörsanvisningar) som erhålls i samband med att ansökan har godkänts. Detta gäller inte för SegIarintygen.

Ansökan förfaller med automatik om inte skrivningen kommer till NFB kansli inom föreskriven tid.

Skrivningen ska granskas och godkännas av NFB kansli och intygsansvarig för det aktuella intyget för att sökande slutligt ska bli auktoriserad.

Vid slutligt godkänd auktorisation ska den sökande betala in en depositionsavgift om 1000 kronor för att erhålla förhörsförrättarstämpel, namnskylt, och ytterligare instruktioner för att vara verksam som förhörsförrättare.


NFB krav för att auktorisera förhörsförrättare

Grunder

Allmänna krav på förhörsförrättare

Särskilda krav på förhörsförrättare kopplat till respektive intyg

Förarintyg 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Kustskepparintyg
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Manöverintyg för högfartsbåt 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Radarintyg
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Båtmekanikerintyg 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Utsjöskepparintyg
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Kanalintyg 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Short Range Certificate (SRC)
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Long Range Certificate (LRC)
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Seglarintyg 1 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Seglarintyg 2 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Seglarintyg 3 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav: