Nämnden för båtlivsutbildning, NFB NFB

Bli förhörsförrättare

NFB anvisningar för ansökan om auktorisation som förhörsförrättare

Ansökningsprocessen börjar med att den sökande skickar in en intresseanmälan till NFB kansli på e-postadressen: info@batlivsutbildning.se.
Meddelandet skall innehålla ämnesrubriken ”Intresseanmälan till förhörsförrättare”.

Intresseanmälan ska innehålla uppgift om vilket intyg intresseanmälan avser och i vilket län den sökande önskar vara verksam.
Vid ansökan om auktorisation för första gången kan man endast ansöka för ett av följande intyg:

Först efter att intresseanmälan bekräftats av NFBs kansli kan fortsatt ansökan om auktorisation som NFB förhörsförrättare genomföras.


Efter att intresseanmälan bekräftats och återkoppling från NFB skett ska den formella ansökan innehålla:


NFB krav för att auktorisera förhörsförrättare

Grunder

Allmänna krav på förhörsförrättare

Särskilda krav på förhörsförrättare kopplat till respektive intyg

Förarintyg 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Kustskepparintyg
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Manöverintyg för högfartsbåt 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Radarintyg
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Båtmekanikerintyg 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Utsjöskepparintyg
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Kanalintyg 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Short Range Certificate (SRC)
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Long Range Certificate (LRC)
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Seglarintyg 1 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Seglarintyg 2 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

Seglarintyg 3 
Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav: